Data to obtain an approval number for repair

Access for repair service workers

Vehicle registration

Declaration number BL

Pred začiatkom vyplňovania údajov k získaniu schválenia opravy poistnej udalosti je nutné si pripraviť scan zápisu o poškodení vozidla alebo fotodokumentáciu poškodenia vozidla.

Maximálna veľkosť každého vkladaného dokumentu je 3,5 MB.


Business Lease Slovakia, Oddelenie poistenia, tel.: 02/ 58 103 835, email: poistenie@businesslease.sk